Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu Smakowity.pl, dostępnego pod adresem URL: https://smakowity.pl/.
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Smakowity.pl, dostępny w najaktualniejszej wersji pod adresem URL: https://smakowity.pl/regulamin;
  2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: https://smakowity.pl;
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. W przypadku osób niepełnoletnich, korzystanie z serwisu wymaga zgody jego przedstawiciela ustawowego;
  4. Materiały - jakiekolwiek dane umieszczane w Serwisie, np. komentarze, zdjęcia, przepisy, artykuły.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2 Polityka prywatności

 1. Podczas korzystania z Serwisu, na komputerze Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i są zupełnie nieszkodliwe dla Użytkownika.
 3. Firma Google Inc. ("Google") w ramach swoich usług, z których korzysta Serwis: Google Analytics i Google AdSense, wykorzystuje cookies do tworzenia raportów aktywności osób odwiedzających Serwis oraz doboru reklam wyświetlanych na podstawie preferencji odwiedzającego. Za pomocą używanych mechanizmów, Google może pozyskać takie informacje jak: adres IP, nazwa przeglądarki, obecność dodatków typu Flash Player, czy rozdzielczość ekranu. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Google, należy odwiedzić stronę Centrum ochrony prywatności, dostępną pod adresem URL: https://policies.google.com/technologies/ads.
 4. Użytkownik w każdej chwili może całkowicie zablokować korzystanie z cookies, zmieniając stosowne ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak może to skutkować ograniczonym dostępem do funkcjonalności Serwisu.
 5. Serwis nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłoby umożliwiać osobie trzeciej identyfikację konkretnego Użytkownika Serwisu.

§3 Dodawanie Materiałów do Serwisu

 1. Dodając Materiały do Serwisu użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody i uprawnienia wymagane przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do jego bezterminowego opublikowania w Serwisie (w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykorzystywania wizerunku).
 2. Zamieszczenie Materiałów w Serwisie w postaci przepisów i artykułów kulinarnych oraz fotografii do nich jest możliwe poprzez przesłanie ich do administracji Serwisu na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jego Materiały opublikowane w Serwisie.
 4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie Materiałów w ramach Serwisu, które:
  1. naruszają prawa własności intelektualnej (w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa do własności przemysłowej);
  2. propagujące przemoc, poniżające osobę lub grupy osób z powodów rasowych, religijnych, etnicznych i narodowościowych;
  3. posiadają charakter pornograficzny.
 5. Przesłane przez Użytkownika obrazy mogą zostać automatycznie opatrzone logiem Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów w dowolnym momencie bez informowania Użytkownika, w szczególności, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Funkcjonalność serwisu nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich publikacji w Serwisie.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej przez zamieszczony przez Użytkownika Materiał, prosimy poinformować o tym fakcie obsługę Serwisu poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 4. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły, bez żadnych zakłóceń wraz z poszanowaniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.